Pressmeddelanden och nyheter / 25 augusti, 2015

InnoCarnival söker relevanta case från företag i spektrat hållbarhet

Vad är InnoCarnival Skåne?

InnoCarnival Skåne är en innovationskarneval som handlar om att bidra till hållbar utveckling i Skåne genom att stärka barn och ungas innovationskraft. Genom InnoCarnival Skåne har Malmö stad och våra samarbetspartners möjlighet att inspirera, utbilda och engagera barn och unga i hållbarhetsarbetet – både det sociala, miljömässiga och ekonomiska. Vi uppmuntrar deras innovationslust och ger dem möjlighet att utveckla nya smarta lösningar  för framtiden. Alla idéer ställs ut på innovationskarnevalen. Drygt 170 klasser från 23 kommuner är i nuläget anmälda till arrangemanget – 3 gånger så många som förra året!

 

Nära samverkan mellan skolor och det regionala arbetslivet

Årets tema är hållbarhet, och nu efterfrågas relevanta ”case”/uppdrag från företag och organisationer som Skånes barn och ungdomar kan arbeta fram nya innovativa lösningar på. Målet är att inkludera företag och organisationer som med sina problemformuleringar utmanar elevers kreativitet i ett brett spektra för hållbarhet, dvs ekologiska, sociala såväl som ekonomiska hållbarhetsfrågor. Casen kan alltså handla om allt från utanförskap till ohållbar konsumtion och klimatpåverkan.

Casen ska vara inskickade, senast den 21 september 2015, och ”caseägarna” (organisationerna/företagen) ska därmed vara motiverade att engagera sig under höst 2015 och vår 2016 tills slutpresentationen hålls under karnevalen, 20-21 maj 2016 på Malmö Live.

Anmälningsblankett:

Mall Case till Innocarnivalen 2016