Pressmeddelanden och nyheter / 26 augusti, 2019

Industrinatten i Malmö 22/10 2019 – fler företag behövs!

Här möter industriföretagen sina framtida medarbetare

Industrinatten är ett stort årligt arrangemang där hundratals ungdomar får möjlighet att upptäcka en värld av ny teknik, innovation och spännande industri. Engagerade industriföretag öppnar sina dörrar, visar upp sin verksamhet och får träffa framtidens medarbetare – våra ungdomar.

Elever i åk 9 och gymnasieelever står inför viktiga framtidsval. Industrinatten vill vara en ögonöppnare och visa den fantastiska bredd av yrkesvägar som industrin erbjuder. Svensk industri behöver ungdomarna, och ungdomarna behöver få möjlighet att själva skapa sig en bild av modern svensk industri, för att sedan kunna göra kloka studie- och yrkesval.

De elva kommunerna iMalmöLundregionenhar engagerat sig i årets Industrinatt för att stimulera ett ökat utbyte mellan skola och näringsliv.

Industrinatten 2019 – prova på-mässa och studiebesök

VAR: Slagthuset i Malmö, och industriföretag i Malmö/Lundregionen
NÄR: 22/10, ca 9 – 17

Årets Industrinatt arrangeras i Malmö den 22 oktober. Dagen inleds med en prova på-mässa på Slagthuset i Malmö. Vi kallar mässan Make it Work. Här kommer företag och organisationer att finnas på plats för att prata med besökarna och – inte minst – låta besökarna prova på tekniklösningar vid olika stationer.

Efter besöket på mässan väntar ett antal chartrade bussar som var och en kör ut till två företag, som öppnar sina dörrar för studiebesök med rundvandring och frågestund.

FÖRETAGARE: Ta kontakt med Christine Harde för mer information om hur du kan engagera dig och synas under Industrinatten. christine.harde@iucsyd.se, 0733-503011

Industrinatten 2019 är ett initiativ av IUC Syd, MalmöLundregionen och flera olika stiftelser och partners

PDF om Samverkan med företag

Läs mer här om Industrinatten i Malmö 2019