Industrilunch – Runda bordssamtal

Inbjudan till dig som driver Industriföretag i Staffanstorps kommun
 den 13:e maj Kl 11.30-13.30 på Kometen

Vi verkar i en global miljö och ser att marknaden och förutsättningar för industriföretag kontinuerligt förändras. Vi ser nya tillverkningsmetoder , som t.ex additiv tillverkning växa fram och automatisering blir en allt viktigare del för lönsamhet. Nya smarta material ser dagens ljus och nya möjligheter för företag i regionen runt Mamö/Lund skapas i spåren av de stora forskningasanläggningarna ESS och Max IV samt andra forskningsanläggningar i världen.

Anna Hall, Vice VD, industrikluster IUC Syd kommer till Staffanstorp för att diskutera konkreta möjligheter samt diskutera hur just företag i Staffanstorp ser på framtiden, tillväxt och utveckling. Anna berättar om verksamheten i Industriklustret IUC Syd, ett industrinätverk  med mål att främja och utveckla industriföretag i Skåne och Blekinge. Vi för ett samtal och tillsammans tittar vi på möjligheter. Anna presenterar konkreta projekt som företag i Staffanstorp kan delta i och möjligheter som kan komma företag i Staffanstorp till gagn.

Affärsnytta för dig: Industrikluster IUC Syd är en mötesplats för industriföretag. Som medlem i klustret kan du till låg eller ingen kostnad ta del av ett stort antal kompetens- och produktutvecklingsutbildningar, nätverkstillfällen, studiebesök och mycket mer. Aktiviteterna är riktade till industri- och tillverkningsföretagen. Anna Hall berättar mer om möjligheter som man inte kan missa!

Läs mer på: www.iucsyd.se

Träffen är kostnadsfri, men anmälan behövs. Anmäl dig senast den 10:e maj. Vid utebliven närvaro utan avbokning 24 timmar innan, debiteras 250 kronor.

Till Anmälan