Pressmeddelanden och nyheter / 2 oktober, 2017

Inbjudan till tillväxtprojekt för företagare, anställda och arbetssökande

Detta är en inbjudan ifrån Burlövs kommun:

Vill du och ditt företag göra en tillväxtresa?

Vi söker dig som:
· Vilja att växa ”i omsättning och/eller i antal anställda”
· Vilja till innovation exempelvis ”jag vill utveckla min marknad, organisationen, produkter och/eller tjänster”.
· Vilja att öka kunskap kring hur mångfald kan leda till tillväxt.
· Vilja att ta tillvara nya kunskaper och förmågor som kommer via projektet.

Projektet Tillväxt genom innovation och mångfald i Burlövs kommun vänder sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda. Företagare, anställda och arbetsökande i kommunerna; Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala.
Det är ett kostnadsfritt tillväxtprojekt för deltagande företag. Projektet är ett gemensamt projekt mellan Burlövs kommun och Företagarna Öresund.

Projektet ger ditt företag möjligheten att både få kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd för i ditt företags- tillväxtresa. I projektet kommer vi att fokusera på mångfald, innovativa lösningar och förändrad attityd kring rekrytering av ny personal. I det treåriga tillväxtprojektet, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, kommer vi att öppna upp naturligare mötesplatser där företagare och arbetssökande kan mötas, då vi vet att matchningsproblematiken är ett stort problem idag. Vi skapar en inkluderande tillväxt med utgångspunkt i mångfald (internationalisering), innovation och breddad rekrytering och tillgänglighet.

Vad kommer deltagarna arbeta med?
· Hur ser det ut i ditt företag idag och hur kan ni utvecklas via tillväxtanalys på företagsnivå?
· Anställdas behov för att bidra till företagets tillväxt?

Du och ditt företag får följande:
· Behovs- och tillväxtväxtanalys på företagsnivå.
· Kompetensstärkande insatser för anställda.
· Förändringledning via ett nätverk för personer i beslutsfattande position.
· Kunskap om breddad rekrytering, mångfald och innovation – allt utifrån ett affärsmässigt fokus, alltså hur kan företaget utvecklas och öka sin omsättning.

När projektet är genomfört är målet att ni som deltagande företag och individer ska ha nått tillväxt via:
· En tillväxtanalys som sträcker sig även efter projektslut.
· Nya nätverk som ger goda affärer eller bidrar till fler affärer.
· Ökad kompetens hos anställda som i förlängningen ger tillväxt.
· Ökad förändringsförmåga för att möta omvärlden.
· Fler metoder för stabilare och säkrare tillväxt.
· Ökad förmåga till innovation och internationalisering.

Information:
Kostnad: Tillväxtprojektet är kostnadsfritt, men det kommer krävas tid både under tillväxt och behovsanalysen samt vid tillämpningen av den individuella tillväxtplanen för respektive medverkande företag, i form av utbildning, nätverksträffar och inspirationsföreläsningar.
Tidsaxel: Behovs- och tillväxtanalys sker under november och december 2017.
Tillämpning av tillväxtplan 2018-2020.
Intresserad: Anmäl ditt intresse omgående till anna.frost@burlov.se
Efter anmälan, kommer varje företag få fylla i en avtalsförklaring och sedan kör projektet igång.
Projektledare: Anna Stening Frost, 0709- 63 93 83, anna.frost@burlov.se

Vill du träffas och veta mer?
Vi kommer finnas på följande ställe för att diskutera projektet och ta emot anmälningar. Det kommer finnas kaffe att fika. Kom inom ramen för tidangivelsen – tack!
· Den 16 oktober, klockan 17.00-18.00 på Bengts Conditori i Staffanstorps, Torget 4.
· Den 19 oktober, klockan 08.00-09.00 finns vi på Burlöv Center vid Espresso House.

Varmt välkommen att anmäla ditt företag till projektet!