Pressmeddelanden och nyheter / 13 februari, 2017

Inbjudan till Lunchkonferens för Fastighetsägare i Staffanstorp

Fastighetsägargruppen träffas ett par gånger per termin, till gruppen inbjuds alla fastighetsägare i Staffanstorp att ingå.

Tid och plats

Tisdag 2017-03-21 kl. 11.30-13.00

Kometen, Kometvägen 1 Staffanstorp

 

Inbjuden föreläsare: Objektvision – Hur använder man sig av tjänsten på bästa sätt?

 

Staffanstorps kommun har valt att arbeta med Objektvision, Sveriges största

marknadsplats för lokaler och  mark, för att kunna hjälpa fastighetsägare och

företag att etablera sig i kommunen.

 

Objektvision är verktyget där vi samlar allt om lediga lokaler och mark i kommunen.

Här är det gratis för dig som fastighetsägare i Staffanstorps kommun att annonsera

och där vi skapar en samlad bild av vad som finns ledigt i kommunen mot företag som

vill etablera sig.

 

Länk till Objektvision finns på kommunens hemsida samt på Business Ports hemsida.

Business Port är ofta första kontakten in i kommunen för nya företag.

https://staffanstorp.se/arbete-och-naringsliv/lokaler-och-mark/ och på

https://objektvision.se/ och på https://objektvision.se/Objektlista/jEKnD2W7nTo1

 

 

Upplägg

11.30 – 12.00                                Samling samt Lunch

12.00 – 12.30                                Information från Objektvision

12.30 – 13.00                                Frågor, diskussion samt avslutning

 

Anmälan

Senast torsdag 16/3

Anmälan sker genom mail till Business Port

Seminariet är kostnadsfritt och Business Port Staffanstorp bjuder på en enklare förtäring.