Hjälp önskas!

Sveriges regioner och kommuners verksamheter samt privata utförare inom vård och omsorg är i stort behov av skyddsutrustning med anledning av det nya Coronaviruset Covid-19. Staffanstorps kommun vill därför be det kommunala näringslivet att om möjligt inventera om Ni har tillgång till aktuellt materiel och ifall ni har möjlighet att avvara materiel.

  • Vätskeavviskande munskydd klass II/IIR som skyddar mot droppsmitta
  • Handskar (bra kvalitet/täta)
  • Långärmat plastförkläde
  • Visir/skyddsglasögon som skyddar mot stänk i ansiktet
  • Andningsskydd FFP3

Har du som företagare i Staffanstorp något lager av ovanstående eller kloka tankar om införskaffning av detta?

Kontakta Erik Odsell, Upphandlingscoordinator/jurist på Staffanstorps kommun

Mail till Erik