Home / Hjälp och länkar / Bra länkar och kontaktpersoner

Bra länkar och kontaktpersoner

[sidebar name=”Hjälp och länkar”]
Nätverk i Staffanstorp

Företagarna Öresund
Företagsgruppen i Staffanstorp
LRF
Rotary

Affärer och Starta eget

Almi Företagspartner i Skåne, erbjuder lånefinansiering och rådgivning. Här finner du information när du planerar att starta eget, affärsplan, budget mm
Bolagsverket – registrering av nya företag mm
Connect Syd – erbjuder språngbräda för nystartade företag, accelerator för tillväxtföretag, mentorskap och erfarenheter.
Industrifonden – riskkapitalfond som investerar i de flesta branscher
IFS Internationella Företagar-föreningen i Sverige – rådgivning till svenskar med utländsk bakgrund som vill starta eget eller driver företag.
Kulturbryggan – här kan man söka pengar till kulturprojekt
Lathund för offentliga upphandlingar
Nyföretagarcentrum Lund – Rådgivning vid starta av företag
Nyföretagarcenter Syd – Rådgivning vid start av företag
Nyföretagarcenter Öresund – Rådgivning vid start av företag
PRV – Patent och registreringsverket
Tillväxtverket/NUTEK
Styrelseakademien i Skåne – utbildning och rekrytering
Svensk Handel – information för handel (en del låst för medlemmar)
Svenskt Näringsliv – branschorganisation
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – affärsstöd/kval rådgivning
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

EU-frågor

ESF Sydsverige – främjar kompetensutveckling
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Export

Business Sweden – underlättar för Svenska företag att växa internationellt, strategisk rådgivning och praktiskt stöd
Exportkreditnämnden – garantier vid export
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – affärsstöd/kval rådgivning

Landsbygdsutveckling

LEADER Lundaland – Landsbygdsutveckling i i kommuner i Lundaområdet

Miljö och CSR

Identifiera/hantera miljörisker vid köp av mark
Miljöbron
Sustainable Business Hub

Staffanstorps kommun

Bygglovsfrågor: öppettider och kontaktpersoner
Riktlinjer för lösa reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ på allmän platsmark,
Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Tillstånd, regler och tillsyn
Upphandlingar

Upphovsrätt

SAMI – Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation

Övrigt

FöretagsFakta – Företagsregister
Öresund Direkt – Öresundsinformation

 

Samhället

Arbetsförmedlingen – för arbetsgivare och arbetssökande
Event in Skåne – Region Skånes eventbolag
Invest in Skåne – Region Skånes etableringsbolag
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne, Näringsliv
Riksdagen – information från Riksdagen
Skatteverket – moms, skatter, folkbokföring
Svensk Författningssamling, SFS – Lagar och förordningar
Tourism in Skåne – Region Skånes turistbolag

Press-/mediakontakter

Lokaltidningen Staffanstorp
Skånska Dagbladet – SkD
Spegeln i Staffanstorp
Sydsvenskan -SDS