Hitta rätt kompetens på ett nytt sätt

Arbetsförmedlingen i samarbete med Företagarna driver projektet Systematiserad kompetensförsörjning.

Detta projekt syftar till att hitta ett sätt att tillgodose arbetsgivares kompetensförsörjning och tidigt identifiera och validera nyanländas kompetens.

Arbetsförmedlingen i Lund har hand om vår regions projektdel (Företagarna Öresund: Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Kävlinge) och för att berätta om projektet bjuds företagare in under fyra tillfällen i höst. Här finns också möjlighet att få svar på de frågor man har om möjligheter och praktiska funderingar.

Tid: 8-8.45

Lokal meddelas senare

Torsdagen den 1 september – Burlövs kommun

Fredagen den 2 september – Lomma kommun

Fredagen den 9 september – Staffanstorps kommun

Onsdagen den 14 september – Kävlinge kommun

 

Anmälan senast en vecka innan respektive datum till

Malin Persson 010-4883000, malin.x.persson@arbetsformedlingen.se
Sarah Stuivers Franck 010-4879847, sarah.stuivers-franck@arbetsformedlingen.se

Önskar man mer information om möjligheterna att hitta ny arbetskraft men inte kan komma på mötena går det bra att boka enskilda möten med Malin!

 Projektet finansieras av Europeiska unionen, Asyl- migrations- och integrationsfonden