Hitta ny arbetskraft genom universitetet

Malmö Universitet – samarbeta med studenter

Med Malmö Universitet som samarbetspartner kan du få tillgång till ditt framtida kompetensbehov.

Du kan ta emot en praktikant vilket ger dig tillgång till en pers som utför kvalificerade arbetsuppgifter. Detta kan vara en möjlighet till framtida rekrytering.

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få nya perspektiv och. lösningar på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd.

Att vara mentor till en student är en möjlighet att kompetensutveckla dig eller dina medarbetare. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter och erbjuds möjlighet till eget lärande och personlig utveckling.

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras i rapportform. Här behandlas en frågeställning som du som uppdragsgivare önskar få utredd.

På Malmö universitets karriärportal Future Finder kan du som arbetsgivare annonsera:

  • Examensarbeten
  • Hel- eller deltidsjobb
  • Praktikplatser / Internship

www.futurefinder.mau.se

Samarbetspartners till kurser 
På Malmö universitets webbplats hittar du också ett urval av de kurser som söker samarbetspartners. Där kan du göra en intresseanmälan utifrån din organisations specifika behov. www.mau.se/studentsamarbeten

 

Vill du hitta fler sätt att hitta arbetskraft? Klicka här