Pressmeddelanden och nyheter / 23 januari, 2018

Gör du affärer med Tyskland? – Stipendier till intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Svensk-tyska Språkfonden, som administreras av Business Swedens kontor i Berlin, delar ut stipendier till intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur till medarbetare i svenska företag som aktivt arbetar med tyskspråkiga länder, som är anställda i svenska export-/importföretag och/eller som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är avgörande.

Datum och plats för vårens kurstillfälle:

  • den 16 till 20 april, Carl Duisberg Centrum i Berlin

 

Huvudsyftet är att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Kurserna, med cirka 6 deltagare var, är skräddarsydda för näringslivets behov och individuellt anpassade till deltagarnas språknivå. Stipendiet täcker kursavgiften.

För mer information: www.sprakfonden.nu eller https://www.business-sweden.se/Export/marknader/europa/Tyskland/svensk-tyska-sprakfonden/