Pressmeddelanden och nyheter / 23 januari, 2015

Gör dig redo för Export! – Ett tillfälle du inte kan missa!!

AFFÄRSUTVECKLING EXPORT

Den 4 mars 2015 drar Business Sweden igång en ny grupp i Affärsutveckling Export.

Ett program där ditt företag får större kunskap, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för er exportsatsning. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner, hela tiden med det egna företaget i fokus. Mellan de gemensamma träffarna ges konsultstöd (coaching) individuellt i respektive företag.

Vi kommer att använda oss av verktyget Steps to Export, som är en inarbetad metod för att förtydliga förutsättningar och se möjligheter internationellt för företagen. Gruppen kommer att bestå av minst 5, maximalt ett 10-tal företag, för att också ge möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte.

Vi träffas 5 halvdagar med start den 4 mars 2015. Vi kommer att arbeta med att få svar på frågor som: VAD ska jag exportera? VEM är min kund? VILKEN marknad efterfrågar det jag erbjuder? HUR ska jag ta mig in på en ny marknad? m.m.

All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på gruppövningarna och den personliga coachingen är kostnadsfri och ingår i Business Swedens speciella satsning på småföretag. För material (kompendium, USB-minne med förberett arbetsmaterial etc.) samt fika tar vi ut en avgift på 2 000 kr/företag exkl. moms.

Vi har planerat in följande gruppmötestider:

4 mars, kl. 09.00-13.00

14 april, kl.09.00-13.00

26 maj, kl. 09.00-13.00

19 augusti, kl. 09.00-13.00

23 september, kl. 09.00-13.00

+ 4 individuella möten

Anmälan dig snarast, dock senast den 9 februari 2015, genom att skicka ett mail med alla kontaktuppgifter till astrid.hackl@business-sweden.se. Det är först till kvarn som gäller.

Vid frågor ring Astrid Hackl, 070-200 97 95, Regional Exportrådgivare i Skåne och Blekinge.

EXPORTFRAMGÅNGAR BEROR INTE PÅ SLUMPEN, UTAN PÅ FOKUS OCH EN MEDVETEN STRATEGI

/Business Sweden hette tidigare Exportrådet/