Pressmeddelanden och nyheter / 28 oktober, 2011

Frukostträff om ESS och MAX IV

Marie Sand och Maria Grynge Heinesson, Region Skåne
Intresset för ESS och MAX IV, spallations- resp synkrotronljusanläggningar, är stort. Vid en frukostträff den 28 oktober informerade projektledaren Maria Grynge Heinesson, Region Skåne på temat ”Stora affärsmöjligheter för de lokala företagen” om hur upphandlingsförfarandet till anläggningarna kommer att ske. Marie Sand informerade om beräknade effekter i form av fler arbetstillfällen, ökad befolkning och behov av service/bostäder framöver med anledning av etableringarna.
0 Comment

Kommentera