Pressmeddelanden och nyheter / 1 oktober, 2017

Frukostmöte om GDPR – nya krav inom dataskydd

Tisdagen den 24:e oktober
Frukost serveras från 7.45 på Kometvägen 1
Information mellan 8.00 och 9.30

General Data Protection Regulation – vad är det egentligen?

Från och med nästa år måste företag ha en tydligare och mer omfattande dokumentation kring sina kunder och leverantörer. De nya reglerna innefattar krav på konsekvensbedömningar och anmälningsplikt i samband med behandling och insamling av personuppgifter. GDPR innebär med andra ord en stor omställning för många företag. Rutiner för hantering av personuppgifter behöver förändras och register kan behöva ses över och uppdateras.

Vi har bjudit in Advokatfiman VICI för att berätta mer om vad den nya dataskyddsförordningen innehåller, vad den innebär och hur det kommer att påverka företagens sätt att arbeta med personuppgifter.

Begränsat antal platser, sista anmälningsdag: 19:e oktober

Till anmälan