Pressmeddelanden och nyheter / 8 augusti, 2015

Frukostmöte 16/9 med temat Arbetsmarknadskunskap

Under vecka 38 kommer Hagalidskolan att besökas av ”Arbetsmarknadskunskap”. Staffanstorps kommun har nämligen kommit med i ett pilotprojekt genom Region Skåne som riktar sig till elever i åk 8. Vi var en av 8 kommuner i Skåne som blev utvalda att ingå i pilotprojektet.

 Det startade för fem år sedan som ett projekt i Västerås där huvudsyftet var att säkerställa långsiktig kompetens försörjning för arbetsgivarna i kommunen. Projektet utvecklas under tiden och blev en succé. Idag har man utvecklat konceptet för hela Västmanlands län och många andra kommuner i landet har visat stort intresse.

 Ungdomar idag har generellt en dålig kunskap om arbetsmarknaden. Det är svårt för ungdomar idag att skaffa sig en långsiktig kunskap om arbetsmarknaden. Yrkesrollerna i dagens samhälle är inte alls tydliga som förr och många ungdomar vet idag inte ens vad deras föräldrar jobbar med eller vilka krav som ställs i arbetslivet. Medvetenheten om problemet med missmatch i samhället har funnits länge och många olika försök till förbättring har gjorts. Det som är en av framgångsfaktorerna med Arbetsmarknadskunskap är att man arbetar utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Hur ser verkligheten ut?  En annan framgångsfaktor är att man ser helheten genom att man engagerar och informerar kommunpolitiker, företagare, föräldrar, elever och lärare på samma gång.

 Så vid nästa företagarfrukost den 16 sept på Hagalidskolan kl 07.30 kommer ni att få ta del av en inspirationsföreläsning av ” Arbetsmarknadskunskap”. Hoppas att ni har möjlighet att komma då!

 http://www.arbetsmarknadskunskap.se/

Se inbjudan: Företagsgruppen frukostmöte på Hagalidskolan 2015-09-16