Forskningsanläggningen ITER i södra Frankrike har stora inköp på gång!

 

F4E: Kommande upphandlingar för ca 630 miljoner SEK under sommaren!Stora affärsmöjligheter för svenska företag – kontraktsvärden för ca 70 miljoner EUR upphandlas av ITER genom F4E (Fusion for Energy) under slutet av juni och juli.

Upphandlingarna omfattar bland annat: Stora magneter, test av dessa magneter. Tekniskt stöd t ex inom modellering Byggnation av gasanläggning Övervakningssystem för olika processer Materialutveckling (speciella krav gäller för material i kontakt med plasman) Byggnation – gjutning av betong, uppförande av byggnader Fjärrmanövrering – hantering av stora detaljer i radioaktiv miljö. För mer information, kontakta Staffan Lorin: staffan.lorin@researchmatch.se, tel nr 040-627 13 62

Länk till alla upphandlingar – bevaka denna sida!

 

Så här deltar du i upphandlingarna Att delta i upphandlingarna är inte svårt. När anbudet är inlämnat behöver tid avsättas för bevakning av ärendet och eventuella kompletteringar.

Anmäl dig direkt som intresserad leverantör på F4E:s hemsida här (länk)
 Gå till den aktuella upphandlingen på vår hemsida här (länk).
 Läs igenom förfrågningsunderlaget noga och bedöm dina affärsmöjligheter. Intresserad av att lämna anbud? Behöver du en samarbetspartner? Behöver du någon som hjälper dig att skriva anbudet?
 Gör en arbetsplan för anbudsproduktionen – så att du hinner med innan anbudstiden löper ut
 Skriv ihop anbudet, svara på alla frågor och följ SKALL-kraven noga
 Lämna in anbud i god tid! Bevaka upphandlingen och komplettera om det behövs.
Frågor? Hör av er till Reserch Match! Lycka till!

 

Genväg till nya affärer med Big Science! Registrera ditt företag på Match-Ring.Nu lanseras en helt ny digital matchningstjänst. Här registrerar du ditt företags kompetensområden och kan sedan matcha aktuella och relevanta upphandlingar från utvalda forskningsanläggningar. Välkommen in ”i matchen”!

Till Match-Ring