Företagsvandring med Svenskt Näringsliv

Under april-maj arrangerar Svenskt Näringsliv vandringen ”Framtidsmöte på gång” för företagare och politiker i Skånes alla kommuner. Den 3 april var det Staffanstorps tur, och en skara företagare och politiker hörsammade inbjudan till en promenad på ca 1,5 timmar på motionsstigarna runt Gullåkra Mosse.
Syftet med vandringen var att under lite annorlunda former kunna prata om företagandet i Sverige. Varje grupp bestod av 2-6 deltagare som under promenaden fick möjlighet att fritt samtal om frågor som anses viktiga för företagandet såväl lokalt som nationellt.
0 Comment

Kommentera