Pressmeddelanden och nyheter / 7 oktober, 2018

Företagslunch med 50-talet gäster

Företagslunchen den 5 okt i kommunens nya samlingslokal samlade ett 50-tal gäster. Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson informerade om valutgången i Staffanstorp inkl utblickar mot region- och riksdagsval. Närmast följer samtal/förhandlingar mellan de politiska partierna fram till den 29 okt då Nya Kommunfullmäktige sammanträder. Den 26 nov fastställes budgeten för 2019, och den 1 januari tillträder Staffanstorps nya kommunstyre.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson informerar före-tagare i Staffanstorp om valutgången.