Företagsklimat – enkätsvaren släppta!

Den 15e maj släppte Svenskt näringsliv enkät-svaren på den undersökning som gjordes under januari 2018.

Med glädje ser vi att Staffanstorps företagare är mycket nöjda med att vara företagare i Staffanstorp. Vi är övertygade att det fina omdömet är ett resultat av att företagare, politiker och kommunala tjänstemän har ett och samma mål – att värna om vårt fina företagsklimat.

Förutom det sammanfattande omdömet här nedan redovisas på www.foretagsklimat.se en mängd andra enkätsvar.

Vad gör vi med enkätsvaren?

Genom svaren kan vi hitta förbättringspunkter som vi arbetar med aktivt – allt för att företagsklimatet i Staffanstorp ska bli så bra som möjligt. Genom att samverka företagare, politiker och kommunala tjänstemän i dessa frågor hittar vi framgång för kommunen.

Varför är det så viktigt med företagsklimatet?

Staffanstorps företag tillsammans med sina 4784 anställda bidrar med 1,2 miljarder i skatt varje år. Det räcker till 2421 poliser eller 52 464 förlossningar!

Vi vill ha fler företag i Staffanstorp! Vi vill ge företagen möjligheter att växa och att utvecklas för att skapa fler arbetstillfällen i vår tillväxtregion.

Att vara företagare i Staffanstorp ska vara enkelt,  inspirerande och bra för affärerna!

Vill du som företagare diskutera företagsklimatet är du välkommen att höra av dig till VD eller till styrelsen i Business Port.Här hittar du styrelsen.

Den 2e oktober släpper Svenskt näringsliv rankingen – vilken visar hur alla Sveriges kommuner placeras i en ranking.

2017 var Staffanstorp på plats 8 av 290 kommuner (plats 3 i Skåne). Det vill vi så klart förbättra ytterligare!