Home / Utveckla / Brottsförebyggande projekt

Brottsförebyggande projekt

Staffanstorps kommun tillsammans med Business Port driver projekt för att förebygga brott. I nära samarbete med olika aktörer skapar man en trygg kommun att driva sina företag i.

Ny väktarorganisation i Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun etablerade under sommaren 2018 en väktarorganisation bestående av säkerhetschef och ordningsvakter.
Ledorden för den nya organisationen är ”Kontaktskapande, samverkan och närvaro”.

För information om kommunens väktarorganisation – Kontakta säkerhetschef Emma Björk

VäktarRondering

Polisen, Staffanstorps kommun, Staffanstorps kommunfastigheter, Business Port och Örestads Bevakning driver projektet Väktarrondering. Syftet är att göra kommunen tryggare och förebygga brott.

Staffanstorps kommun ska uppfattas som en trygg och säker kommun att bo och verka i. Genom detta samarbete ska man uppnå en säkrare och tryggare miljö för såväl boende, näringsidkare och de som vistas i kommunen. Kontinuerlig rondering av de företag och kommun som ingår i ronderingenen gör att vi har en tryggare miljö. I slingan som bevakas kan enskilda företagare ansluta sig. Projektets grundidé är att förebygga brand, brott och skada. Väktar-ronderingen ska synas, iaktta och rapportera.

Väktarronderingen har bidragit till att Staffanstorps kommun har blivit certifierad som ”A Safe Community” en WHO (FN:s världshälsoorganisation).

Väktarrondering är ett samarbete mellan Polisen, kommunen och näringslivet.

För kontakt med Örestads bevakning: Paul Abrahamsson, 0703-79 72 02

MärkDNA

MärkDNA är en ”osynlig” märkning av dina inventarier eller stöldbegärliga gods. Metoden är beprövad sedan 20 år och polisen i Skåne är utrustad med utrustning för att detektera och spåra gods.

SmartWater-w

SmartWater är leverantör till vätskorna. SmartWater är enkelt att hantera, alla typer av ytor och objekt kan stöldmärkas. Man penslar enkelt på vätskan. Varje objekt kan ha en unik kod och denna kan sedan polis och tull avläsa. Genom att applicera SmartWater på flera punkter per objekt skapar det en osäkerhet hos de kriminella.

Man får också till dekaler och skyltar som man märker fönster och byggnad med.

All utrustning kan märkas: IT-utrustning, kablar och koppar, fordon, båtar mm.

Läs mer i foldern

Kontaktperson på SmartWater: Hans Lindblom 076-7988088, Hemsida SmartWater