Home / Utveckla / Upphovsmannarätt (musik)

Upphovsmannarätt (musik)

Regelverket för uppspelning av musik är krångligt. SAMI, STIM osv, vad gäller?
SAMI – Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation har nedanstående svar rörande skillnaden mellan SAMI-avgifter och STIM-avgifter.

Fråga: Vad skiljer SAMI och STIM. Varför betalar vissa endast STIM-avgift, medan andra får betala både STIM- och SAMI-avgift?

Svar: De flesta som använder inspelad musik i sin verksamhet behöver teckna licens med både SAMI och Stim. SAMI företräder olika rättighetshavare, och representerar artisterna och musikerna som framför musiken och i samarbete med IFPI även producenterna (skivproducenterna).

Stim representerar upphovsmännen, som skriver text och musik.
Om du endast spelar klassisk musik så räcker det oftast att du tecknar licens med SAMI. Inspelningen är ofta ny vilket gör att artister och musiker har rätt till ersättning medan skyddstiden för upphovsmannen gått ut (skyddstiden är 70 år efter upphovsmannens död).

Har man endast levande musik räcker det med en licens från Stim. Artister och musiker får då betalt i samband med att de engageras.