Home / Utveckla / Bra länkar och kontaktpersoner

Bra länkar och kontaktpersoner

Nätverk i Staffanstorp

Företagarna Staffanstorp
Företagsgruppen i Staffanstorp
LRF
Rotary Staffanstorp
Rotary Staffanstorp Stanstorp

Affärer och Starta eget

Almi Företagspartner i Skåne, erbjuder lånefinansiering och rådgivning. Här finner du information när du planerar att starta eget, affärsplan, budget mm
Bolagsverket – registrering av nya företag mm
Connect Skåne – erbjuder språngbräda för nystartade företag, accelerator för tillväxtföretag, mentorskap och erfarenheter.
Expowera – kunskap inom affärsrelaterade områden
Ide’linjen – Företagsrådgivning
Industriell plattform – information om upphandlingar mm inför större projekt i regionen
Industrifonden – riskkapitalfond som investerar i de flesta branscher
IFS Internationella Företagar-föreningen i Sverige – rådgivning till svenskar med utländsk bakgrund som vill starta eget eller driver företag.
Kulturbryggan – här kan man söka pengar till kulturprojekt
Lathund för offentliga upphandlingar
Nyföretagarcenter Syd – Rådgivning vid start av företag
Nyföretagarcentrum Lund – Rådgivning vid starta av företag
PRV – Patent och registreringsverket
Tillväxtverket/NUTEK
Styrelseakademien i Skåne – utbildning och rekrytering
Svensk Handel – varningslistan
Svenskt Näringsliv – branschorganisation
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – affärsstöd/kval rådgivning
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

EU-frågor

ESF Sydsverige – främjar kompetensutveckling
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Export

Business Sweden – underlättar för Svenska företag att växa internationellt, strategisk rådgivning och praktiskt stöd
Exportkreditnämnden – garantier vid export
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – affärsstöd/kval rådgivning

Landsbygdsutveckling

LEADER Lundaland – Landsbygdsutveckling i i kommuner i Lundaområdet

Miljö och CSR

Corporate Social Responsibility – tips för hur du enkelt kan arbeta med CSR
Identifiera/hantera miljörisker vid köp av mark
Miljöbron
Sustainable Business Hub

Staffanstorps kommun

Bygglovsfrågor: öppettider och kontaktpersoner
Riktlinjer för lösa reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ på allmän platsmark, Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Tillstånd, regler och tillsyn
Upphandlingar

Upphovsrätt

SAMI – Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation

Övrigt

Företagsregister Clearsearch
FöretagsFakta – Företagsregister
Öresund Direkt – Öresundsinformation

Varningslistan: -Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Veckans varningslista distribueras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel.

 

Samhället

Arbetsförmedlingen – för arbetsgivare och arbetssökande
Event in Skåne – Region Skånes eventbolag
Invest in Skåne – Region Skånes etableringsbolag
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne, Näringsliv
Riksdagen – information från Riksdagen
Skatteverket – moms, skatter, folkbokföring
Svensk Författningssamling, SFS – Lagar och förordningar
Tourism in Skåne – Region Skånes turistbolag

Press-/mediakontakter

Lokaltidningen
Skånska Dagbladet – SkD
Spegeln i Staffanstorp
Sydsvenskan -SDS