Företagsfrukost på Sysav

Frukostmötena arrangeras av Företagsgruppen i Staffanstorp. Samarbetspartner för frukostmötet är Staffanstorps kommun

Alla intresserade företagare i Staffanstorps kommun är välkomna på frukostträffarna.

 

Onsdag den 30 mars

klockan 07.30 – 09.15

Plats: Sysav, Spillepengsgatan 13 i Arlöv

Någon föranmälan behövs inte.

 

Vi kommer att få mer kunskap och en djupare bild av Sysav samt öka kunskapen om avfall och miljö, när vi besöker SYSAV som är ett av Staffanstorps kommun delägt företag. Ett studiebesök på SYSAV innefattar ett föredrag om avfallshantering och beskrivning av verksamheten samt en guidad tur i avfallskraftvärmeverket i Malmö. Ett besök tar ca 1 1/2 timme. I de fall ni vill fördjupa er i någon del av verksamheten på Sysav försöker Sysav i möjligaste mån uppfylla dessa önskningar.

Tänk på att:

Ett besök i avfallskraftvärmeverket innebär höga höjder, branta trappor och i vissa fall dålig lukt.

Se inbjudan:

Företagsgruppen frukostmöte på Sysav 20160330