Företagarfrukost på Rondellen

En företagarfrukost den 30 mars lockade ett 50-tal morgonpigga företagare till Rondellens handelsområde. Efter välkomsthälsning från Företagsgruppens ordförande Jimmy Olsson, berättade Mårten Mårtensson, MIMS Invest AB, om handelsplatsens utveckling över tiden. Från ursprungliga Skåne-Plantor-Lusthuset och etableringarna av McDonalds och Willy’s, till dagen täta nyetableringar av butiker och företag.
Läs mer och se bilder
0 Comment

Kommentera