Pressmeddelanden och nyheter / 11 augusti, 2016

Förbered din export – praktisk vägledning

För att lyckas med en exportaffär är det viktigt att i förväg sätta sig in i de exporttekniska frågorna. Under hela leveranskedjan, allt från offert-förberedelser till hur man säkrar slutbetalning, uppkommer frågor om produktanpassningar, export- och importformaliteter, hur man ska få betalt, dokumenthantering, leveransvillkor mm.

Business Sweden håller heldagsutbildning som ger en helhetsbild och en vägledning i praktiskt exportarbete samt tips på hur man med smidig och effektiv hantering av handelsprocedurerna minimerar kostsamma överraskningar. Föreläsare är några av Business Swedens specialister inom exportteknik.

  • Vad ska man tänka på när man förbereder en offert och ett köpavtal vid en exportaffär?
  • Hur går man tillväga för att få betalt av kunden på önskat sätt och önskad tidpunkt?
  • Hur använder man de olika leveransvillkoren i Incoterms® 2010 på bästa sätt?
  • Behöver man göra eventuella produktionsanpassningar och hur bär man sig åt för att ta reda på regelverk?
  • Vilka olika dokument kan komma att krävas från svenska respektive utländska myndigheter och vad ska man tänka på när man fyller i dessa?
  • Hur fungerar internationella transporter och vad behöver man tänka på?
Datum och plats: den 1:e september 2016, Business Sweden, Slagthuset, Carlsgatan 12, Malmö
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.