Förändringsarbete med Lean och Hållbart ledarskap – IUC Syd och produktionslyftet bjuder in till samverkan

Inspiration till hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean

IUC Syd och Produktionslyftet med partner bjuder in till dialog, samverkan och inspiration på Elisefarm Golf Club i Hörby den 28 augusti 2018 – tema Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean.

Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ett hållbart ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Vi kommer gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden där ni inspireras av principerna för Lean ledarskap samt får möjlighet att lyssna till ett företag som tidigare gjort en liknande resa. Här får du en chans att se vad som är möjligt, men också vad som krävs.

Datum: 28 augusti
Tid: 08:30-12:00 med efterföljande lunch och möjlighet till coachning
Plats: Elisefarm Golf Club · Hörby

Besök produktionslyftets hemsida

Program

08:30 Registrering med frukost
09:00 Välkommen med presentationsrunda Jenny Bramell och Bengt Gebert · IUC Syd
09:15 Konkurrenskraft och förnyelseförmåga
Dan Carlsson · Produktionslyftet
10:00 Frukt och mingel
10:30 Så här har vi utvecklat ledarskap och engagemang på Hapab:
Marie Anderberg · VD Herman Andersson Plåt
Syrene Hägelmark · Konsult förändringsledning
11:30 Gemensam diskussion – hur kan vi gå vidare?
12:00 Lunch

Anmälan:
Senast den 15 augusti genom att trycka på texten ”Anmäl dig här” nedan.
– ange vid anmälan om du önskar lunch och om du vill ha efterföljande coachning!

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Bengt Gebert, 0706-86 32 25 eller bengt.gebert@iucsyd.se

Besök IUC Syds hemsida

 Anmäl dig här