Pressmeddelanden och nyheter / 29 augusti, 2013

Finansiering till företag som vill växa

Under tiden 11 september till november månad tar Lunds Universitet/Malmö Högskola emot ansökningar från företag som vill deltaga i projektet Creating Competitive Jobs, ett Interreg projekt mellan svenska och danska universitet och näringslivsorganisationer som vill testa en ny metod för att nyttiggöra forskningen och öka företagens förmåga att absorbera den. Att delta i projektet är helt gratis för alla små- och medelstora företag som har en idé men saknar tid, kunskap och kapital för att kunna utveckla den. Företagen ges stöd i form av tvärvetenskaplig kompetens och lön till den som arbetar med idén.

Den 19 september kommer det även att arrangeras ett informationsseminarium för företag.
Mer information finns på www.ccjobs.se  eller kontakta caroline.hansson@luopen.lu.se

Lite om Creating Competitive Jobs…
..
är ett projekt som ska skapa nya arbetstillfällen genom att möta de utmaningar som universitet och småföretag har. Universiteten vill kunna nyttiggöra forskning på ett bättre sätt än vad de gör idag och småföretag behöver få tillgång till forskning för att kunna utveckla sin verksamhet och växa sig större.

Företagsrepresentanter erbjuds projektanställningar på universiteten och under ca ett halvårs tid ska de få all experthjälp som universiteten kan erbjuda för att därefter återvända med ny kunskap till sina företag. Även de forskare som bidrar med rådgivning kommer att få stöd av projektet. CCJobs riktar sig till befintliga företag som vill utveckla sina idéer för att kunna tjäna mer pengar, bli mer kostnadseffektiva och skapa fler arbetstillfällen.

Projektet tar utgångspunkt i företagens utmaningar och behov och genom att näringslivet blir frågeställare och definierar sina utmaningar kan universiteten mer konkret hjälpa enskilda företag i deras innovationsprocess.

Det finns 14 platser att söka men även de företag som inte blir antagna ska få tillgång till kontakter och forskarkompetens inom universiteten.

Budget: 2 175 298 EUR
Tidsram: 2013.06.01 – 2014.12.31

Bakgrund
Danmark och Sverige är gemensamt ledande på innovationsområdet enligt The European Innovation Scoreboard. Samtidigt brottas danska och svenska universitet med att för få innovationer når marknaden i förhållande till hur mycket som investeras i forskning. Länderna behöver nya metoder för att hantera situationen och CCJobs skulle kunna vara en viktig motor. Regionen har drabbats hårt av neddragningar och förlorade arbetstillfällen och tendenser visar att allt flera företag minimierar sina forsknings- och utvecklingsavdelningar i kampen om kostandseffektiviseringar. Det innebär att universiteten och högskolorna som kunskapsnav blir allt viktigare för näringslivets utveckling.

Syfte

  • Att utveckla en ny metod och ett nytt kompetensutvecklingsprogram för att företag i större utsträckning ska få förutsättningar till att omsätta kunskap från akademin i konkurrenskraftiga produkter och tjänster eller förbättrade processer.
  • Att i ett organiserat samarbete mellan danska och svenska universitet skapa bättre gemensamma ingångar och göra det mer naturligt för bolag på ena sidan sundet att samarbeta med forskare och andra aktörer på andra sidan sundet.
  • Att bidra till att minska mentala barriärer och att företag ska se Öresundsregionen som en integrerad marknad.

Mål

  • Skapa en gränsöverskidande samverkan mellan näringsliv och akademi.
  • Underlätta för företag att hitta kontakter inom universitetet och högskolor på såväl den svenska som danska sidan.
  • Ge universitet och högskolor en möjlighet att förnya sitt arbetssätt och sin innovationskultur för hur forskningsresultat ska kunna omsättas inom befintliga företag.

 
0 Comment

Kommentera