ESS-forskningsanläggningen tema på frukostträff

Företagsgruppen-28-maj1

Världens mest kraftfulla anläggning för materialforskning kommer att byggas i Lund. ESS kommer att skapa nya jobb för många branscher. Bortsett från ca 2.000 forskare, som årligen kommer att besöka anläggningen, så ger den ca 450 arbetstillfällen på plats, och stort antal under byggtiden.
Fredagen 28 maj kl. 8.00 informerar Roger Eriksson, ESS Scandinavia oss om anläggningen och dess möjligheter vid ett frukostmöte på Rådhuset. Se Evenemangskalender
0 Comment

Kommentera