Pressmeddelanden och nyheter / 19 oktober, 2010

Ekonomi – Tema för nästa frukostträff

Temat för nästa frukostträff är ”Så förenklas vardagen med skatteeffektiva möjligheter”. Som egen företagare kommer ofta den privata ekonomin i andra hand, vilket inte direkt är optimalt. Mikael Strandberg är expert i ämnet i egenskap av kapitalförvaltare på Lunda-företaget Strandberg Partners Kapitalförvaltning. Han är beredd att dela med sig av sina kunskaper under denna tidiga timma på dagen – Helt enkelt hur man förenklar vardagen på detta område. Han har också tips på skatteeffektiva placeringsmöjligheter specifikt framtagen för ägarledda bolag.
Läs inbjudan
0 Comment

Kommentera