Pressmeddelanden och nyheter / 5 november, 2020

Driver du besöksnäring? Var med och synliggör Lundaland!

Destination Lundaland

Detta är ett projekt som drivs av föreningen Lundaland!

Projektet ska kartlägga och utveckla Lundaland som besöksmål för att på sikt locka fler besökare från både när och fjärran.

Projektet vänder sig till aktörer som verkar inom besöksnäring och destinationsutveckling.

Genom att synliggöra området kommer inte bara besökare att få en bättre bild av vad som finns i området – förhoppningen är att aktörer även får upp ögonen för varandra och ser potentiella samarbeten i området.

Inom projektet anordnas bland annat nätverksträffar och utbildningar.

Kontakta projektledare Tina Jönsson om du vill veta mer: tina.jonsson@lundaland.se
Instagram: www.instagram.com/destinationlundaland/

Information om föreningen Lundaland

Lundaland ideell förening arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Vi stödjer idéer som utvecklar landsbygden och genom oss kan du söka medel som kommer från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och våra offentliga medfinansiärer.

Just nu kan du söka projektmedel från våra paraplyprojekt ”kreativa Lundaland”. Vi har även två egna projekt där du som arbetar med mat, dryck eller besöksnäring kan delta.

Hemsida: www.leaderlundaland.se
Facebook: www.facebook.com/leaderlundaland
Instagram: www.instagram.com/leader_lundaland