Pressmeddelanden och nyheter / 15 januari, 2021

Digitalt seminarium om skattenyheter

Business Ports partner Advokaterna VICI bjuder in till digitalt seminarium om skattenyheter

Välkommen på digitalt seminarium om skattenyheter!

Torsdagen den 28 januari

Start: 08.15
Avslut: 09.00

Ett nytt år innebär att nya lagregler träder i kraft. Är ditt företag förberett inför årets lagändringar inom skatteområdet?

På vårt seminarium ser vi till att du får de senaste nyheterna!

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks till 20,6 procent. En ny lagstiftning avseende arbetsgivarbegreppet börjar gälla och det genomförs en nedsättning av arbetsgivaravgifter för första anställda. Vi uppdaterar er med vad som gäller för utdelning från ditt fåmansföretag.

Det sker förändringar i momsreglerna som en del av EU:s handelspaket, frågan om moms och sjukvård har på nytt prövats i praxis och reglerna om koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto justeras.

Vidare har det lämnats en utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret.

ANMÄL DIG HÄR!
Anmälan senast tisdagen den 26 januari!
Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under och efter seminariet.
Lund | Malmö | Eslöv | Hässleholm
epost: info@vici.se