Pressmeddelanden och nyheter / 18 januari, 2021

Digitalt frukostmöte för fastighetsägare i Stp kommun

Business Port skapar mötespunkter för företagare med fokus på olika branscher eller aktuella frågor.

Den 19 januari samlas fastighetsägare för kommersiella fastigheter på ett digitalt frukostmöte. Vi kommer fördjupa oss i frågan om avtalsskrivning för uthyrning med hjälpa av Charlotte Andersson på Trägårdh Advokatbyrå.

Är du fastighetsägare och hyr ut kommersiella fastigheter är du välkommen att vara med i vårt Nätverk för fastighetsägare i Staffanstorps kommun. Vi träffas någon gång per år och utbyter erfarenheter och kontakter. Nätverket består idag av ca 50 fastighetsägare. Alla i nätverket får också förfrågningar utskickade ifrån Business Port när vi har intressenter som vill flytta till kommunen och söker lokal. Maila om ni vill vara med i gruppen.

Charlotte Andersson har stor erfarenhet av obeståndsrättsliga frågor och anlitas löpande som konkursförvaltare. Hon förordnas även till likvidator i såväl tvångslikvidationer som frivilliga likvidationer.
Charlotte arbetar vidare med affärsjuridisk rådgivning till såväl privata som offentliga verksamheter. Hon har särskild erfarenhet inom entreprenad-, hyres- och arbetsrätt och anlitas ofta som ombud i kommersiella tvister.
Charlotte biträder även i ärenden rörande offentlig upphandling

Till Trägårdh Advokatbyrå