Destination Framgång 2.0 – Kommunikation för bättre affärer!

Den 17 maj är det dags för Destination Framgång 2.0 – en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsdag på Alnarpsgården i Alnarp, kl 09.00-15.30. Dagen kommer att innehålla intressanta gäster, samtal, föredrag och interaktiva övningar på temat kommunikation. På gästlistan finns bland andra Barbro Fällman, grundare av företaget Retorikcentrum, Pär Jonsson, konsult och rådgivare inom försäljning, samt den kreativa marknadsföraren Fredrik Hjelmquist, grundare och VD för PAUSE. Bakom Destination Framgång står Skåneakademier 4-Yes samt Skåneakademier Lund/Mittskåne med medel från Europeiska socialfonden.
Hämta inbjudan till Destination Framgång 2.0
0 Comment

Kommentera