Pressmeddelanden och nyheter / 8 februari, 2013

Christian Sonesson gäst på nästa frukostmöte

FöretagsgruppenChristian Sonesson – Vår nye starke man – så lyder rubriken i inbjudan från Företagsgruppen till frukostmöte fredagen 22 feb i Rådhuset i Staffanstorp. Bland frågor som kan vara aktuella att ge svar på återfinns
• Hur ser han på näringslivet och företagandet i vår kommun och vad vill han göra för att stärka företagandet i Staffanstorp.
• Hur kombinerar han politikerrollen med att samtidigt vara nybliven småbarnspappa? En situation lik den som unga företagare brottas med, nämligen att få tiden att räcka till.
• Vad ser han som de största kommunala utmaningarna inom de närmaste åren?
• Hur upplever han trycket på att ”den goda jorden” inte ska bebyggas?
• Vilken strategiskt enskild och näraliggande fråga bedömer han som viktigast för företagandet i Staffanstorp.
• Hur ska kommunen kunna slå mynt av de unika utgrävningarna i Uppåkra och locka turister till kommunen.
• När tror han att tågen kommer att susa fram genom kommunen.
Ingen förhandsanmälan behövs.
0 Comment

Kommentera