Pressmeddelanden och nyheter / 16 februari, 2018

Bidrag att söka till energikartläggning

Dras företaget med höga produktionskostnader?
Frågar era kunder om miljö & klimat? Kan ni sänka kostnaderna för er energianvändning?

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och vart energin används för att driva företagets verksamhet. Kartläggningen redovisar också förslag på åtgärder som kan spara energi i företagets processer och öka andelen förnybar energi.

Energikontoret Skåne finns tillgängliga för att stötta små och medelstora företag.

Som bollplank för att hitta rätt nivå på energiarbete. Före, under och efter att man genomfört en energikartläggning, och med koll på andra möjligheter och stöd.

Kontakta gärna oss eller besök vår hemsida på www.Energikontoretskane.se

Kontakta Ulf Jobacker, 072 885 49 12, ulf.jobacker@kfsk.se

eller Per Persson, 072 885 49 47, per.persson@kfsk.se

Du kan även besöka Energimyndighetens hemsida www.Energimyndigheten.se/smf

Över 100 företag i Skåne har ansökt om det ekonomiska stödet för energikartläggning som finns tillgängligt för företag med en energianvändning över 300 MWh per år. Energikartläggningsstödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning upp till 50 Tkr.

Stödet ska öka arbetet med att effektivisera verksamheters energianvändning och öka andelen förnybar energi. Det kan göra att företaget både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftiga, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre.

Klicka här för PDF med mer information