Besök på Abbekås Åkeri

Business Port gör gärna företagsbesök hos verksamheter som finns i Staffanstorps kommun.

Genom besöken får vi kunskap och kännedom om företagens olika behov och verkligheter. Tillsammans ska vi skapa ett bra företagsklimat så denna del av Business Ports verksamhet är högt prioriterad.

Dagens besök var på fina Abbekås Åkeri hos Per Anders Andersson. Bolaget har anor sedan 1920-talet men i Staffanstorp har de funnits sedan 2016.

Ifrån Staffanstorps utgår bolagets 50 lastbilar till olika destinationer i Sverige.

På bilden syns Per Anders Andersson framför en av sina lastbilar.

Vill du ha ett besök av Business Port eller av politiker i Staffanstorps kommun eller tjänstemän ifrån kommunen, hör av dig till Business Port. Maila här