Pressmeddelanden och nyheter / 6 oktober, 2011

Behövs ett kontorshotell i Staffanstorp?

Business Port har under vecka 39 distribuerat en enkät rörande ett s.k. kontorshotell till drygt 300
enans-/fåmansföretagare i kommunen för att få svarpå frågan ”Behövs ett kontorshotell/företagshotell i Staffanstorp?” Bakgrunden är Staffanstorps kommuns småskaliga näringslivsstruktur med ett stort
antal enmans/-fåmansföretag. Ett stort antal av dessa företag finns inom tjänstesektorn och många drivsmed hemadressen som bas.
Vad är ett kontorshotell?
Ett kontorshotell erbjuder oftast kompletta lokallösningar för enmans-/fåmansföretag, men kan även tillhandahålla kontorslokaler för större bolag. Vanligen betalar man en fast månadshyra, vilken inkluderar hyra och fastighetsskatt, uppvärmning, luftkonditionering, el, underhåll, städning, bred-band/trådlöst bredband, säkerhetsanordningar, försäkringar, tillgång till konferenslokaler, kök och toaletter osv.
I ett kontorshotell undviker man ofta långa hyreskontrakt, samtidigt som månadskostnaden är känd. Kontorshotell är ett bra alternativ för företag i expansion. Man kan börja med att hyra ett kontorsrum och sedan öka utrymme i takt med behovet.
Ett sammandrag av enkätresultatet förväntas ligga klart under november månad, och kommer då att offentliggöras och göras tillgängligt för alla som kan ha intresse av enkäten, såsom fastighetsägare/-förvaltare, byggbolag, företag och personer intresserade av kontorshotell som koncept etc. De enskilda enkätsvaren kommer däremot att förbli konfidentiella. För mer information – Kontakta claes.nilsson@businessport.se.
0 Comment

Kommentera