Pressmeddelanden och nyheter / 7 oktober, 2018

Att starta företag inom vård och omsorg

Är du en blivande entreprenör? Går du med funderingar på att starta eget? Kom då till Region Skåne, Utveckling Skånes träff för att få information!
”För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar behöver vi öka tillgängligheten, kvaliteten och mångfalden i vårdutbudet med hjälp av kunniga och engagerade yrkesmänniskor som kan tänka sig att starta vård- och omsorgsföretag”, säger Region Skåne och bjuder in till en informationsträff

Måndagen 2018-11-19 kl. 18.00-20.00
på Hotel Scandic Stortorget, Stortorget 15, Malmö

Program

  • Entreprenörskap – vad är det och varför är det viktigt?
  • Hur finansiera starten?
  • Möt en entreprenör som startat eget vårdföretag.
  • Lagen om valfrihetssystem – förutsättningar för entreprenörskap inom vård och omsorg.
  • Information om Innovation Skånes rådgivning.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 november till ann-sofie.frey@innovationskane.com