Pressmeddelanden och nyheter / 3 februari, 2019

Årets första Partnerlunch

Business Ports partnernätverk samlades den 30 januari för en lunchträff med föredrag av Patric Friberg, Senior Health Consultant, på temat ”Den hälsosamma arbetsplatsen”.

Patric Friberg är personlig tränare/kostrådgivare som efter 17 år och 1300  kunder övergått till att arbeta med föreläsningar, hälsoprojekt och hälsoprojektledning på företag med budskap och metoder att få så många som möjligt att upptäcka den livskvalitet som långsiktiga goda tränings- och hälsovanor för med sig.

Föredraget gav mycken eftertanke kring hur stress kan ge ohälsa bland medarbetare, och hur den kan förebyggas.