Home / Anställa

Anställa

Ibland är det svårt att hitta rätt arbetskraft även om vi är lokaliserade nära universitet och högskolor. Här samlar vi möjligheter för dig som företagare att söka arbetskraft på olika sätt. Ofta kan en praktikplats t ex ge fördelar både för dig som företagare och för den som studerar eller söker arbete.

Malmö Universitet – samarbeta med studenter

Med Malmö Universitet som samarbetspartner kan du få tillgång till ditt framtida kompetensbehov.

Du kan ta emot en praktikant vilket ger dig tillgång till en pers som utför kvalificerade arbetsuppgifter. Detta kan vara en möjlighet till framtida rekrytering.

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få nya perspektiv och. lösningar på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd.

Att vara mentor till en student är en möjlighet att kompetensutveckla dig eller dina medarbetare. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter och erbjuds möjlighet till eget lärande och personlig utveckling.

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras i rapportform. Här behandlas en frågeställning som du som uppdragsgivare önskar få utredd.

På Malmö universitets karriärportal Future Finder kan du som arbetsgivare annonsera:

  • Examensarbeten
  • Hel- eller deltidsjobb
  • Praktikplatser / Internship

www.futurefinder.mau.se

Samarbetspartners till kurser 
På Malmö universitets webbplats hittar du också ett urval av de kurser som söker samarbetspartners. Där kan du göra en intresseanmälan utifrån din organisations specifika behov. www.mau.se/studentsamarbeten

Kompetensförsörjning för arbetsgivare och nyanlända

Under 2015 sökte drygt 163 000 personer asyl i Sverige. Av dem som blir inskrivna på Arbetsförmedlingen har ca 1/3 eftergymnasial utbildning, 1/3 har gymnasial utbildning och 1/3 saknar utbildning. Samtidigt säger man i en undersökning att det är 25% ökning av antalet i bristyrken.

I ett projekt med Arbetsförmedlingen och Företagarna försöker man nu hjälpa företag och nyanlända att hitta rätt.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med

  • Matchning – rekrytering
  • Praktik
  • Yrkeskompetensbedömningar
  • Nystartsjobb och instegsjobb
  • Praktik med handledarstöd
  • Mötesplatser
Kontakta arbetsförmedlingen för mer information:
Malin Persson, 010-488 30 00
Sarah Stuivers Franck, 010-487 98 47
 Svårt hitta personal inom IT?

Ideon Science Park, Arbetsförmedlingen och Lunds Kommun arrangerar IT-jobbmässan ICT Job Fair i Lund på Ideon varje vår.

Mässan är den största IT-jobbmässan i Skåne och har ca 50 utställare och 3500 besökare.

Eventet är kostnadsfritt men för att få ställa ut som företag måste det finnas ett rekryteringsbehov.

För mer information och anmälan

 

Ta emot en praktikant under utbildningstiden

Hermods och EC utbildning i Malmö har yrkeshögskoleutbildningar där studerande går på praktik (LIA) inom ramen för sin utbildning där de kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. På yrkeshögskolan läser de studerande skräddarsydda utbildningar framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Här kan du kanske hitta din framtida medarbetare med ny och färsk kompetens.

Inom IT (klicka på länken för mer info):

Inom Teknik:
Övrigt:

Kontaktuppgifter utbildningsledare: Isa Nordén, 010-70 94 113

MyCareer och FutureFinder – Söker du nyutbildad arbetskraft?

Kanske kan du projektanställa en student under slutfasen av deras studier?

MyCareer är karriärportalen för studenter vid Lunds universitet. Portalen är ett samarbete mellan Lunds universitet och Graduateland.

Som företag har du möjlighet att få kontakt med studenter och nyutexaminerade från Lunds universitet inom ett brett utbud av olika utbildningar. Du har möjlighet att rikta dina erbjudanden till specifika målgrupper och därmed uppnå en mer effektiv kommunikations- och rekryteringsprocess.

Motsvarigheten för Malmö Högskola heter Future Finder.

Klicka här för Lunds universitet och MyCareer

Klicka här för Malmö Högskola och Future Finder

Lunicore – konsultbolag för ännu inte utexaminerade studenter

Lunicore handplockar toppstudenter vid Lunds Universitet och erbjuder konsulttjänster inom ett flertal områden. Med den senaste kunskapen från universitetet kan de hitta möjligheter eller bidra med infallsvinklar på de utmaningar som ni står inför.

De kan hjälpa till med… Marknad /Teknik / Strategi & Organisation / Ekonomi / Hållbarhet /Kommunikation / IT

Deras mission är att skapa en bro mellan universitetet och näringslivet.

Klicka här för mer information

Kontaktperson Sofie Bergdahl, 0705-751907

Staffanstorps kommun – ger dig möjlighet att låta individer praktisera före eventuell anställning

Syftet är att främja individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och bli självförsörjande på sikt. Målgruppen de arbetar med är personer mellan 16-64 år som av olika anledningar är arbetslösa och som är i behov av kompetenshöjande insatser.

Kontaktperson Mikael Larsson, 072-172 62 86

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Mer info om teknikcollege

Läs om hur Staffanstorpsföretaget Cavotec säkrar framtidens teknikkompetens med hjälp av Teknikcollege.