Home / Anställa

Anställa

[sidebar name=”Företagsinformation”]

Ibland är det svårt att hitta rätt arbetskraft även om vi är lokaliserade nära universitet och högskolor. Här samlar vi möjligheter för dig som företagare att söka arbetskraft på olika sätt. Ofta kan en praktikplats t ex ge fördelar både för dig som företagare och för den som studerar eller söker arbete.

Arbetsförmedlingen – Rekryteringsguide

Gör så här: Fyll i den kompetens du letar efter i Yrkesrutan.

Det rekryteringssätt som passar dig bäst. ”Annonsera, Sök kandidater, Skapa rekryteringsträff eller Rekrytera i Europa” kommer upp under den blå rutan.

Översta rutan är det som rekommenderas dig, klicka dig vidare där för att se dina resultat. Oavsett vad du blir rekommenderad kan du alltid klicka på något av de andra rekryteringssätten. Lycka till!

Staffanstorps kommun – ger dig möjlighet att låta individer praktisera före eventuell anställning

Syftet är att främja individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och bli självförsörjande på sikt. Målgruppen de arbetar med är personer mellan 16-64 år som av olika anledningar är arbetslösa och som är i behov av kompetenshöjande insatser.

Kontaktperson Mikael Larsson, 072-172 62 86

 Samarbeta med LTH

TLTH Development är en verksamhet som startats av studentkåren på Lunds Tekniska Högskola. Verksamhetens syfte är att skapa en bättre kontakt mellan studenter och näringslivet. På så sätt får företag tillgång till bra kompetens och arbetskraft, samtidigt som studenter får relevant yrkeserfarenhet.

De erbjuder en jobbannonsplattform samt uthyrning av studenter från LTH för specifika projekt eller längre bemanning. Genom denna plattform kan man komma i kontakt med ingenjörsstudenter som studerar bland annat maskinteknik, datateknik eller väg- & vatten.

Är ni intresserade av att veta mer så gå gärna in på hemsidan https://development.tlth.se/ eller kontakta dem på development@tlth.se

Prislista:
Ett år av obegränsad annonsering: 3 000 kr*
En jobbannons: 1 000 kr
Hyra en student: Från 195 kr/h**
Annons om examensarbete: 0 kr***

* I årsavtalet betalar företaget en gång och får därefter publicera obegränsat med jobbannonser som riktar sig till studenter på LTH.
** Priset är baserat på hur stor del av rekryteringen som sköts av oss och vilken kompetens som efterfrågas.
*** Har företaget någon färdig idé gällande examensarbete som ni vill sprida via plattformen är det kostnadsfritt.

Malmö Universitet – samarbeta med studenter

Med Malmö Universitet som samarbetspartner kan du få tillgång till ditt framtida kompetensbehov.

Du kan ta emot en praktikant vilket ger dig tillgång till en pers som utför kvalificerade arbetsuppgifter. Detta kan vara en möjlighet till framtida rekrytering.

Att samarbeta i ett projektuppdrag ger din organisation möjlighet att få nya perspektiv och. lösningar på ett praktiskt problem eller att få en fråga utredd.

Att vara mentor till en student är en möjlighet att kompetensutveckla dig eller dina medarbetare. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter och erbjuds möjlighet till eget lärande och personlig utveckling.

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras i rapportform. Här behandlas en frågeställning som du som uppdragsgivare önskar få utredd.

Samarbetspartners till kurser 
På Malmö universitets webbplats hittar du ett urval av de kurser som söker samarbetspartners. Där kan du göra en intresseanmälan utifrån din organisations specifika behov. www.mau.se/studentsamarbeten

 Svårt hitta personal inom IT?

Ideon Science Park, Arbetsförmedlingen och Lunds Kommun arrangerar IT-jobbmässan ICT Job Fair i Lund på Ideon varje vår.

Mässan är den största IT-jobbmässan i Skåne och har ca 50 utställare och 3500 besökare.

Eventet är kostnadsfritt men för att få ställa ut som företag måste det finnas ett rekryteringsbehov.

För mer information och anmälan

MyCareer och FutureFinder – Söker du nyutbildad arbetskraft?

Kanske kan du projektanställa en student under slutfasen av deras studier?

MyCareer är karriärportalen för studenter vid Lunds universitet. Portalen är ett samarbete mellan Lunds universitet och Graduateland.

Som företag har du möjlighet att få kontakt med studenter och nyutexaminerade från Lunds universitet inom ett brett utbud av olika utbildningar. Du har möjlighet att rikta dina erbjudanden till specifika målgrupper och därmed uppnå en mer effektiv kommunikations- och rekryteringsprocess.

Motsvarigheten för Malmö Högskola heter Future Finder.

Klicka här för Lunds universitet och MyCareer

Klicka här för Malmö Högskola och Future Finder

Lunicore – konsultbolag för ännu inte utexaminerade studenter

Lunicore handplockar toppstudenter vid Lunds Universitet och erbjuder konsulttjänster inom ett flertal områden. Med den senaste kunskapen från universitetet kan de hitta möjligheter eller bidra med infallsvinklar på de utmaningar som ni står inför.

De kan hjälpa till med… Marknad /Teknik / Strategi & Organisation / Ekonomi / Hållbarhet /Kommunikation / IT

Deras mission är att skapa en bro mellan universitetet och näringslivet.

Klicka här för mer information

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Mer info om teknikcollege