Pressmeddelanden och nyheter / 24 november, 2014

Ansök om Stipendier! Nyskapande värde, Samhällsnytta eller Gränsöverskridande – stipendier för entreprenörskap, bildning, musik mm!

Våga vara annorlunda

Du som har en idé, en annorlunda idé, en idé som inte följer givna mönster eller håller sig inom de givna ramarna,

Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningstiden är 17 januari till 16 februari 2015.

Ansökningsformulär och information om sökprocessen finner du på vår hemsida, www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Sten K Johnson Annons inför ansökan 2015