Allsångskvällarna startar den 5 juli

Fjorårets Allsångskvällar följs upp med två nya kvällar i Gästis trädgård den 5 resp 26 juli. Allsångsledare är liksom i fjor Linda Lundkvist med band, i år under samlingsnamnet Allsångståget. Sång i långa banor med inslag av lokala förmågor utlovas. Båda kvällarna startar allsången kl. 19.00.
Besökare ombedes ta med sittunderlag eller stol.
0 Comment

Kommentera