Sök Affärsutvecklingscheck för internationalisering och digitalisering – 20 mkr

Skåne har av Tillväxtverket blivit tilldelade 20 miljoner kronor i affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering 2019.
Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.
Med digitalisering menas att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Digitaliseringen kan ske genom att till exempel förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande, det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att ha en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Grundläggande riktlinjer för affärsutvecklingscheckarna är:

  • Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 10 miljoner EUR.
  • Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör digitalisering/internationalisering.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.

Hur ansöker jag om medel?
Digitalisering: Fem stycken utlysningar under året. Läs mer på: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/foretagsutveckling/checkar-for-affarsutveckling/digitaliseringscheckar/

Internationalisering: Löpande ansökningar under året. Läs mer på: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/foretagsutveckling/checkar-for-affarsutveckling/internationaliseringscheckar/