50 företagare deltog i Rådhuslunch

Drygt 50-talet företagare hörsammade kommunens rådhuslunch den 22 mars under värdskap av kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, som hälsade välkommen. Efter en enkel cateringlunch informerade kommunens Stadsbyggnadskontor kring aktuella projekt och planeringsuppdrag. Först ut i raden var miljöchef Charlotte Leander, som redogjorde för enhetens uppgifter. GIS-enhetens chef Cerne Jönsson visade upp en imponerande stor kartflora, och informerade om alla interaktiva kartor som finns på Staffanstorp kommuns hemsida. Slutligen redovisade expoloateringschef Pontus Borgstrand och tekniske chefen Ralf Hargemyr om pågående arbete med exploateringsområden/utbyggnadsområden i kommunen.
Rådhuslunchen avslutades med en frågestund samt information från Business Port kring kommande evenemang under våren.
0 Comment

Kommentera