Pressmeddelanden och nyheter / 21 januari, 2014

139 nya företag år 2013

UC:s statistik över registrerade företag inom Staffanstorps kommun visar 139 nyregistrerade företag under tiden januari-december 2013.  Av dessa har 102 st postadress Staffanstorp,  33st Hjärup, samt 4 st annan adress.

Företagsformerna fördelar sig enl nedan
                                            Staffanstorp  Hjärup           Övr ort          Totalt    varav antal kv ftgled

Aktiebolag                             41                  10                    2                    53                  3

Handelsbolag                         4                     0                    0                    4                    2
Enskilda firmor                   56                  23                    2                    81                  28
Bostadsrättsföreningar       1                    0                    0                      1

39 st aktiebolag har ett aktiekapital om 50.000 kr. 2 st har 100.000 kr.

Av 81 registrerade enskilda firmor så utföll åldersfördelningen på innehavarna enl följande

                                            Staffanstorp  Hjärup           Övr ort

Födda 1940-49                   4                    1                    0                                         

Födda 1950-59                   10                  0                    0

Födda 1960-69                   10                  6                    1

Födda 1970-79                   15                  7                    1                                         

Födda 1980-89                   11                  6                    0

Födda 1990-talet                7                    3                    0

 

Fördelningen på branscher visar bl.a. att 15 st registrerade företag finns inom byggservice, 18 st inom handel, 11 st datakonsulter, 35 st konsulter inom PR-organisationsutveckling-teknik och annan konsultativ verksamhet. Artistisk och litterär verksamhet visar 7 registreringar, sjukvårdsrelaterade 6 st, samt kropps-, skönhets- och hårvård 7 st.

Företagsstarterna fördelar sig under året enl nedan

Jan                 17

Feb                12

Mars              11

April              18

Maj                14

Juni               11

Juli                5

Aug               13

Sept               11

Okt                12                 

Nov               11                

Dec               4

Det populärast förnamnet på nya företagsledare i Staffanstorps kommun var under 2013

Anna             3 st

Mattias          4 st

Mikael           4 st

Thomas         4 st

Johan             5 st

 

Totalt har Staffanstorps 2.123 registrerade företag per 15 jan 2014, mer eller mindre aktiva.