Smart Industrikompetens!

Under 2017 – 2019  kommer 30 företag få möjlighet att delta i projektet Smart Industrikompetens

Hjulen snurrar fort just nu. Digitalisering, robotisering, automatisering – det är ett stort förändringstryck i svensk industri. Vi får nya affärsmodeller, vi gör affärer och skapar innovationer på nya sätt. Projektet Smart industrikompetens stöttar ditt företag i förändringsprocessen.

Vi  lägger grunden för kontinuerlig, strategisk kompetensutveckling i ditt företag, för ledning och medarbetare. Inriktningen är att identifiera konkreta, relevanta insatser som möter era utmaningar.

Projektet löper från 2017 till 2019, och innebär nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser.

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden och från Region Skåne.

DU HAR FORTFARANDE MÖJLIGHET ATT ANMÄLA DIG TILL PROJEKTET!

För mer information, kontakta projektledare Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd,se, 070-684 19 37

Klicka upp projektbroschyren här